Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Metodyczna

APTECZKA DUCHOWEJ POMOCY

Imię i nazwisko autora: Dominika Sikorska
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach
Realizator programu: Dominika Sikorska
Przedmiot: religia
Data wprowadzenia: październik 2021
Data zakończenia: czerwiec 2022

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas od czwartej do ósmej klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach. Czas realizacji innowacji obejmuje od 01.10.2021 – 01.06.2023.

Innowacja będzie wykorzystywana podczas lekcji religii. Z Apteczki Duchowej Pomocy uczniowie będą korzystać dwa razy w miesiącu podczas drugiej lekcji religii w pierwszym i czwartym tygodniu.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Czas pandemii spowodował, iż rodziny, a co w konsekwencji dotyczy dzieci, wycofały się z życia duchowego poprzez uczestnictwo w coniedzielnych mszach świętych. Uczniowie oddalili się od kościoła.

Inspiracją do wprowadzenia Apteczki Duchowej Pomocy stały się pytania egzystencjalne uczniów oraz ich zwrócenie uwagi na potrzeby duchowe wynikające z braku odniesienie wiary do obecnej sytuacji na świecie.

Opis innowacji

1. Wstęp

Od kilku lat daje się zauważyć laicyzacje społeczeństwa co przedkłada się na brak zainteresowanie ze strony uczniów lekcja religii. Postrzegana jest jako przedmiot niepotrzebny i nudny.

Wielu uczniów katechezę traktuje jak przedmiot przydatny do podniesienia średniej ocen. Dostrzegając wyżej wymienione problem postawiłam sobie za cel ukazanie lekcji religii jako mojego osobistego spotkania z Panem Bogiem, pogłębienie więzi z Nim oraz poznania Boga.

2. Założenia ogólne

Innowacja skierowana jest do uczniów od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021-2023.
W związku z tym przez te cztery lata uczniowie będą korzystać z zasobów apteczki:
- Misericordyna – lek duchowy przeciwbólowy
- Pismo Święte – lektura duchowa
- Mądre i głupie pomysły na Boga
- Zeszyt w kratkę ks. Jana Twardowskiego
- Płyta z utworami Taize
- Płyta zespołu 2Tm2,3
- Cytaty św. Ojca Pio
- Dobre myśli Małej Tereski
- 365 dni z Jezusem
- Kazania Duchowe o. o. Piotra Stanikowksiego
- Kazania dla młodzieży ks. Piotra Pawlukiewicza 

Wymienione pomoce mogą przysłużyć się pogłębienie więzi z Bogiem, a także odniesieniem w trudnych chwilach.

Podczas pierwszej lekcji religii w roku szkolnym 2021/2022 uczniowie zostaną zapoznani z formą Duchowej Apteczki Pomocy. Otrzymają „instrukcje„ korzystania z apteczki, która pomoże zrozumieć formę oraz metodę.

III. Cel innowacji

Cel główny:

  • Pogłębienie osobistej relacji z Bogiem.

Cel szczegółowy

  • Poszukiwanie odpowiedzi na pytania egzystencjalne
  • Poznanie swojego sumienia
  • Zmiana wizerunku kościoła jako instytucji
  • Spojrzenie na świat oczami osoby wierzącej „praktykującej” 

IV. Metody i formy pracy

Metody pracy

  • Praca z tekstem
  • Praca z obrazem

Forma pracy

  • Indywidualna

V. Przewidywane korzyści z wdrożenia innowacji

Po czterech latach pracy z Apteczką Duchowej Pomocy uczniowie będą:
- znać Pismo Święte
- odkryją swoje miejsce w świecie
- zapoznają się z rockową muzyką chrześcijańską
- poszerzą horyzonty poprzez czytanie książek o tematyce religijnej
- nauczą się odmawiać różaniec bez znudzenia
- poznają modlitwę „Koronką do Bożego Miłosierdzia”
- otrzymają odpowiedź na nurtujące je pytania

VI. Ewaluacja

Celem ewaluacji będzie zdiagnozowanie sukcesów i niepowodzeń metody oraz poinformowanie rady pedagogicznej o jej efektach. 
Badanie założonych celów odbędzie się poprzez:
- obserwacje uczniów
- rozmowy z członkami innowacji

VIII. Spodziewane efekty

Pożądanym efektem innowacji będzie odkrycie prze uczniów swojej wartości oraz odnalezienie swojego miejsca w Kościele.

IX. Podsumowanie

Innowacyjna metoda pracy z Apteczką duchowej pomocy pomoże uczniom dostrzegać swoje zalety oraz godność bez ustawicznego poszukiwania aprobaty w otaczającym ich świecie. Znajomość treści Pisma Świętego oraz modlitw, które na co dzień nie są im znane będa pomocą w rozwoju duchowym, który w obecnych czasach jest mało atrakcyjny.

Pigłowice, 24.08.2021 r.

Dominika Sikorska
Mączniki 128
63-000 Środa Wlkp.

Pani
Żaneta Kusik-Wełnicka
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pigłowicach

ZGŁOSZENIE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Zwracam się z prośbą o umożliwienie zgłoszenia innowacji pedagogicznej pt. Apteczka Duchowej Pomocy mojego autorstwa, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej
w dniu 24.08.2021 r.

Z poważaniem
Dominika Sikorska

W załączniku:
- opis innowacji
- zgoda autora


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/virt102008/domains/piglowice.pl/public_html/modules/mod_jmod_slider/mod_jmod_slider.php on line 13