Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjna

pt. Zajęcia z Alpakoterapii

Imię i nazwisko autora: Małgorzata Piasecka

Nazwa szkoły:

Niepubliczne Przedszkole „Tygryski”

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pigłowicach

Realizator innowacji: Małgorzata Piasecka

Data wprowadzenia: wrzesień 2021

Data zakończenia: czerwiec 2022

Zakres innowacji

Adresatami innowacji są wybrane dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Tygryski”
i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach oraz wybrani uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2021/2022, czyli okres od 02.09.2021 r. do 24.06.2022 r. z możliwością jej kontynuacji w kolejnych latach, również z innymi dziećmi i uczniami.

Opis innowacji

I. Wstęp

Alpaki to roślinożerne ssaki z rodziny wielbłądowatych, zamieszkujące tereny Ameryki Południowej. Z uwagi na to, że w Polsce są jeszcze dość rzadko spotykane, kontakt z nimi dostarcza wszystkim, zarówno dorosłym, jak i dzieciom, niezapomnianych przeżyć. Sympatyczne zwierzęta o łagodnym usposobieniu i wyjątkowo delikatnym runie wywołują uśmiech i pomagają się odprężyć. Z tego względu od lat 80. są wykorzystywane
w animaloterapii.

Alpakoterapia wspomaga efektywność terapii, edukacji i rehabilitacji dzieci, w której wykorzystuje się odpowiednio wybrane i wyszkolone alpaki. Zajęcia polegają na przebywaniu ze zwierzętami – przede wszystkim na: głaskaniu, karmieniu i spacerowaniu
z nimi. Kontakt z alpakami powoduje uwalnianie endomorfin i obniżanie poziomu hormonów stresu (kortyzolu i noradrenaliny) oraz motywuje podopiecznych do działań, oddziałując na sferę psychiczną, fizyczną, społeczną, intelektualną oraz emocjonalną. Alpakoterapia jest szczególnie zalecana dla podopiecznych z całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. autyzmem, zespołem Aspergera), opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, deficytami uwagi, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami integracji sensorycznej, dysleksją czy dziecięcym porażeniem mózgowym, a także dla osób przeżywających stresy i załamania nerwowe lub chorujących na depresję.

II. Cele innowacji

Cel główny:

 • Wspomaganie efektywności terapii i edukacji uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Cele szczegółowe:

 • Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji;
 • Rozwijanie umiejętności odprężania się;
 • Łagodzenie różnego rodzaju lęków;
 • Akceptacja własnych ograniczeń;
 • Rozwijanie motoryki (dużej i małej);
 • Praca nad równowagą ciała;
 • Normalizacja napięcia mięśniowego;
 • Poprawa koncentracji uwagi i zapamiętywania;
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa;
 • Rozwijanie działania wszystkich zmysłów;
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie

III. Założenia ogólne

Innowacja ma na celu wspomaganie działań podejmowanych w ramach zajęć terapeutycznych w Niepublicznym Przedszkolu „Tygryski” i Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pigłowicach o alpakoterapię.

Zajęcia indywidualne dla wybranych dzieci i uczniów będą trwały 30 minut i będą się odbywały dwa razy w miesiącu. Schemat tych zajęć będzie podobny: przywitanie ze zwierzętami, karmienie marchewką, głaskanie, prowadzenie na smyczy, zabawy
w towarzystwie alpak, pożegnanie z alpakami.

W miarę możliwości spotkania będą się odbywały na świeżym powietrzu –
w wyznaczonym miejscu na boisku szkolnym. W razie niepogody zajęcia zostaną przeprowadzone w sali na parterze szkoły.

IV. Przewidywane osiągnięcia (korzyści z wdrożenia innowacji)

Po roku zajęć alpakoterapii dzieci i uczniowie osiągną korzyści w sferze:

 • emocjonalnej – zwiększą pewność siebie i poczucie własnej wartości, udoskonalą umiejętność wyrażania emocji, rozwiną empatię, zmniejszą swoje lęki;
 • ruchowej – znormalizują napięcie mięśniowe, udoskonalą motorykę (małą i dużą);
 • społecznej – rozwiną umiejętności interpersonalne.

V. Ewaluacja

Celem ewaluacji będzie zdiagnozowanie sukcesów i niepowodzeń metod pracy podczas zajęć oraz poinformowanie rady pedagogicznej i zainteresowanych rodziców o jej wynikach. Badanie efektywności założonych celów innowacji odbędzie się poprzez:

- obserwację uczestników,

- wywiad z rodzicami,

- ankiety dla rodziców.

Podsumowanie

W związku z przedłużającym się okresem pandemii COVID-19 wspieranie dobrostanu psychicznego uczniów jest priorytetem naszej szkoły. Zajęcia z wykorzystaniem animaloterapii skierowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są jednym
z działań w tym kierunku podejmowanych przez placówkę. Dzięki nim zajęcia terapeutyczne zostaną poszerzone o alpakoterapię.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Lista uczniów korzystających z zajęć alpakoterapii
 2. Harmonogram spotkań z alpakami


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/virt102008/domains/piglowice.pl/public_html/modules/mod_jmod_slider/mod_jmod_slider.php on line 13