Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus


>> Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

    Przedmiot    

 Średnia naszej
szkoły w %

    Średnia gminy w %    

    Średnia powiatu w %    

    Średnia kraju w %    

Język polski

73,5

63

55

60

Matematyka

44,5

41

44

47

Język angielski

78,7

67

57

66