Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Maciej Lipski – prezes

Grażyna Jagodzińska – wiceprezes

Dorota Dołęga-Mostowska – członek

Grzegorz Hypki – członek

Informacje ogólne:

● Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 29 marca 2005 roku.
● Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacja uzyskała 27 czerwca 2005 roku.
● Podpisanie Porozumienia pomiędzy Gminą Zaniemyśl a Stowarzyszeniem dotyczące przejęcia i prowadzenia Szkoły Podstawowej w Pigłowicach wraz z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum w Pigłowicach nastąpiło 28 kwietnia 2006 roku.
● Od 1 września 2006 roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi stało się organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Pigłowicach wraz z oddziałem przedszkolnym oraz Gimnazjum w Pigłowicach.