Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Erasmus

INSTYTUCJE I WAŻNE NUMERY:
Pogotowie Ratunkowe (999)
Policja (997)
Straż Pożarna (998)
Centrum Powiadomienia Ratunkowego (112)  

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 666 073 780 i 666 073 768

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 4, 63-020 Zaniemyśl
tel. 61 285 71 18

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Środzie Wielkopolskiej  zobacz więcej
ul. Żwirki i Wigury 3
tel. 61 285-32-07
kom. +48 605-868-858
email: pppsroda@wp.pl

Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp.
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Stary Rynek 6, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 61 62 84 941           
fax 61 62 84 949
e-mail: rodzinny@srodawlkp.sr.gov.pl

OŚRODKI WSPARCIA:
Osoby niepełnosprawne - z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać specjalistyczną pomoc prowadzoną przez ośrodki wsparcia:

Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy
Szkolna 2
63-000 Środa Wlkp.
tel./fax 0-61 285-38-06, 0-61 287-06-40

Ośrodek zapewnia specjalistyczną pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi.
Skierowanie wydaje PCPR Środa Wlkp.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Lipowa 12, 63-000 Środa Wlkp.
tel. 0-61 285-86-32

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
Szlachcin 32
63-000 Szlachcin
tel./fax 0-61 285-12-18

Filia placówki: Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie
Kosynierów 2B, 63-000 Środa Wlkp.
tel.0-61 286-52-47

Placówka prowadzi wsparcie dzienne dla dzieci z możliwością pobytu całodobowego oraz pomoc rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Skierowanie wydaje PCPR w Środzie Wlkp.

Ośrodek Wsparcia - Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza /z filiami świetlic socjoterapeutycznych działającymi na terenie gminy Środa Wlkp.
Lipowa 12, 63-000 Środa Wlkp.
tel./fax 0-61 285-22-18

Placówka prowadzi wsparcie dzienne dla dzieci w szczególności z rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu.