Grazynka n 1

POŻEGNANIE

Nie wszystko umiera, czego dotyka śmierć… 

więcej


  eTwinning

Styczeń – płatne gotówkę w sekretariacie szkoły lub przelewem do dnia 10.I.kucharz gif

Płatności za wyżywienie można uiszczać przelewem na koto:
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OŚWIATY I KULTURY NA WSI
06 1020 4160 0000 2702 0230 7700
TYTUŁEM:
Opłata za wyżywienie w miesiącu: ................
Imię i nazwisko dziecka, klasa: .............

1. Dla wszystkich
    – obiad
2. Przedszkole: 
    – śniadanie + obiad
    – śniadanie + obiad + podwieczorek
 

Informacja dotycząca odliczenia kosztów za obiady.
Przypominamy, że w przypadku nieobecności dziecka w szkole, z odliczenia kosztów za obiady skorzystać mogą tylko uczniowie, których rodzice zgłoszą ich nieobecność w sekretariacie szkolnym (lub telefonicznie) najpóźniej w dniu poprzedzającym nieobecność dziecka, która trwać będzie powyżej pięciu dni.

Nie stosuje się odliczeń za pojedyncze dni, gdyż produkty do stołówki szkolnej zamawiane są z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Odliczeń dokonuje wyłącznie Sekretarz Szkoły na podstawie posiadanych danych od rodziców.
Samodzielne odliczania nie będą uwzględniane.

 jadlospis 17 01 2022r

ROZPORZĄDZENIE PE
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, które ze szczególnym uwzględnieniem alergenów, muszą być łatwo dostępne tak aby rodzic miał świadomość, że w odniesieniu do do danej żywności występują kwestie związane z alergiami i nietolerancją pokarmową. W związku z powyższym przy jadłospisie będzie można znaleźć spis alergenów, a przy każdym daniu numer alergenu, jaki zawiera to danie.
Numery alergenów występujących w posiłkach:
1. Zboża zawierające gluten
2. Skorupiaki i produkty pochodne
3. Jaja i produkty pochodne
4. Ryby i produkty pochodne
5. Orzeszki ziemne (arachidowe)
6. Soja i produkty pochodne
7. Mleko i produkty pochodne
8. Orzechy
9. Seler i produkty pochodne
10. Gorczyca i produkty pochodne
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne
12. Dwutlenek siarki
13. Łubin
14. Mięczak